Navigera mera!

Andra Felkällor


skrivet den 30 jan av Admin, klockan:11:22
Jag har precis nämnt det geografiska felbidraget i och med DOP-värdet, men det finns utöver detta flera andra felkällor som kan bidra till att din positionsbestämning inte blir till hundra procent exakt. Ett är det så kallade klockfelet. Varje satellit har en klocka, men eftersom man inte kan synkronisera dessa klockar så kan det uppstå tidsfel, och via dessa tidsfel så kan man få fel avstånd då man beräknar position. Mottagarstationen beräknar ju avståndet till satelliterna genom den tid det tar för den att ta emot signalen, och därför så kan det bli ett litet fel med tanke på att klockorna inte är helt synkade från de olika satelliter som markstationen hämtar sin information. Andra fel är mottagarbrus, reflektioner och troposfäriska störningar. Sedan finns det även fel som så kallad SA-störning, beräkningsfel, ban datafel och jonosfäriska störningar. Jag tänker inte just nu gå in på vad alla dessa fel är och vad de beror på, för tillfället räcker det att konstatera att det finns många felkällor i samband med positionering via GPS, och för närvarande är det inte så mycket att göra åt. Tekniken utvecklas hela tiden, och det måste ändå redan nu sägas att vi får väldigt bra positionsbestämmelser från dagens GPS-teknik.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Exakthet Hos En GPS-Mottagare


skrivet den 29 jan av Admin, klockan:11:21
Jag har ju sagt att den position man får från en GPS-mottagare i princip exakt, men det finns ju felkällor som man bör vara medveten om. För helt exakt är det ännu inte, men väldigt nära dock, och ju mer avancerad teknik, desto bättre värden kommer vi att få se så klart. Sedan är det ju också så att ju bättre (läs dyrare) GPS-mottagare man köper, desto större exakthet får man. Hur som helst så tänkte jag i de närmaste blogginläggen gå igenom de största felkällorna. Jag tycker detta är viktigt att man har med sig, att man är medveten om dessa, så att man inte litar blint på GPS-mottagaren. Det finns ju som sagt avvikelser, och det är läge nu att titta lite närmare på dessa. Det finns något man benämner som DOP-värden (Dilution of Precision), och det som gäller är att ju lägre DOP-värde desto bättre och mer exakt positionsbestämning. Som bäst värde, det vill säga lågt DOP-värde, får man när en av satelliterna är rakt ovan sin position, och där tre andra satelliter ligger fördelade med en bäringskillnad på cirka 120 grader. Som sämst värde får man om satelliterna ligger tätt tillsammans vid det tillfälle man efterfrågar position.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Positionsbestäming


skrivet den 28 jan av Admin, klockan:11:21
Något som är mycket intressant är också hur man positionsbestämmer med hjälp av sin GPS-mottagare. Jag ska inte bli för djuplodande i detta dock med tanke på att alla de matematiska formler och beräkningar, och den matematiska förståelse som man bör ha för att vara med i alla svängar. Men på det stora hela så funkar det så att om tre punkter i rymden är kända, och att man samtidigt kan definiera avståndet till vardera av dessa punkter så kan man även ta fram den egna positionen. I ett ekvationssystem så är då med hjälp av GPS-systemet alla faktorer utom sin egen position kända, men genom det faktum att man har övriga faktorer som data så kan man ta fram den egna positionen. Ungefär så här fungerar det, matematiskt sätt. Det vill säga, satelliternas kända punkter vid den tidpunkt man efterfrågar position, beräknas via mottagarstationerna på jorden, och genom att avståndet dessutom är känt till varje satellit, kan sedan mottagarstationen vidarebefordra information om vart man befinner sig på havet. Det här avståndet till satelliterna beräknas ju genom att mottagarstationen beräknar den tid som det tar för den att ta emot signalen från satelliten.


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mottagartyper


skrivet den 27 jan av Admin, klockan:11:21
För att koppla till det förra inlägget så vill jag bara lägga till, och samtidigt påminna er, att ofta så är valet av en dyrare GPS-mottagare ett bättre val än en billigare, och att ny teknik är bättre än gammal. Detta är bra att ha i åtanke när det är dags för inköp av en GPS-mottagare till sitt fartyg eller om det nu är till en fritidsbåt. När man pratar om nautiska GPS-mottagare så kan man dela in dessa i två kategorier: Dels så har vi GPS-navigatorn som i sig är ett komplett system och som dessutom är lätt att installera. Den tar litet utrymme och kostar inte så mycket i butiken heller. Denna rekommenderas för mindre båtar och fartyg. Det vill säga så är denna man ska köpa om man i första hand är en fritidsseglare. Dels så har vi den mer teknologiskt avancerade GPS-mottagaren, som är betydligt mer påkostad och som dessutom har en betydligt bättre signalbehandling än den i jämförelse billigare GPS-navigatorn. GPS-mottagaren kan ta emot två frekvenser, vilket gör att dess bestämning av position underlättas och kan ge en mer exakthet än GPS-navigatorn. Ett måste med andra ord för större och mer avancerade båtar.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

GPS-Mottagare


skrivet den 26 jan av Admin, klockan:11:20
Nu när jag har pratat en hel del om GPS-satelliterna, så tycker jag att det vore på sin plats att berätta lite om GPS-mottagarna, som ju är den slutliga stationen för den information som satelliterna och markstationerna bearbetar och tar fram. I dag finns ju möjlighet att bestämma sin position både med en GPS-mottagare i fartyg, bil som i mobiltelefon, men exaktheten avgörs ju lite av vilken typ av mottagare man har. Det finns ju olika dyra, och det finns också för olika kravbilder. Som privatperson med en mobiltelefon kanske man inte har så stora krav för exakt position, utan tycker det är mer lite roligt att kunna visa vart man är, medan det för en oljetanker så är kraven närmast på exakthet när den ska navigera in till en hamn för att angöra. Som köpare av en GPS-mottagare är det så klart då viktigt att man vet till vad man ska ha den till, och till vilka krav som krävs för sin navigering, för i dag är det en djungel av GPS-mottagare, och det är kanske lätt att man köper en billig variant, men i så fall måste man vara medveten om dess begränsningar och veta vad den klarar av.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mer Om GPS-Satelliter


skrivet den 25 jan av Admin, klockan:11:20
Man har ju givetvis fler frågor om GPS-satelliter. Hur ser dessa ut? Är de tunga? Har de utvecklats under årens lopp. Och svaret på den sista är ett rungande Ja. De har utvecklats ända sedan den första GPS-satelliten sköts upp 1978. Och systemet ansågs ju vara operativt 1995, men bara för det så har ju inte utvecklingen stannat upp. För tillfället så jobbar man med nästa generations satelliter för att på så sätt ytterligare förbättra systemet, och kunna få fram en position med ännu mindre avvikelser och fel. Redan nu är ju systemet otroligt bra och kan ge en väldigt stor exakthet i sina positioner, men det finns dock felkällor –men om dessa ska jag återkomma i ett eget litet kapitel för sig. Ni kanske undrar hur tung en satellit är, och det kan jag säga er, upp emot ett ton väger varje satellit, alltså som en normalstor bil med andra ord. Angående utseendet så ser de ut som en stor kungsörn som har slagit ut vingarna och flyger över havet. Behåll den bilden i era huvuden och materialisera denna bild, så kommer ni hyfsat nära hur en GPS-satellit ser ut. Jag ska se om jag kan hitta en bra bild på internet.


Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

GPS-Satelliter


skrivet den 24 jan av Admin, klockan:11:20
Det som jag tycker är häftigast med det här med GPS är ju så klart satelliterna, att de svävar där upp i det blå, men att de samtidigt kan vara till sådan nytta för oss användare på jorden. GPS-satelliterna är ju placerade i fyra olika banor –och det finns som jag redan nämnt 24 GPS-satelliter, vilket gör att det i varje bana finns sex satelliter. Hur högt upp ligger då dessa banor, och är de placerade på samma avstånd? Jodå, det kan jag berätta för er. Banorna, som är cirkulära –till den grad det kan vara det, år placerade på ett avstånd på omkring 20 200 kilometer över jordens yta. Genom de 24 olika satelliterna, fördelade på de fyra olika banorna, har man gjort så att det alltid förekommer fyra satelliter på samma gång över horisonten, och att man då kan få en så exakt position som möjligt. Hur snabbt susar då dessa satelliter i sina banor. Mina uppgifter tyder på att varje satellit hinner passera samma punkt över jordens yta två gånger per dygn, det vill säga så susar en satellit runt jorden på cirka tolv timmar, vilket så klart är en mycket imponerande hastighet.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

GPS Och Dess Beståndsdelar


skrivet den 23 jan av Admin, klockan:11:20
När jag har börjat läsa om det här med GPS finner jag mycket intressant information. Nu vet jag att ett GPS-system består av tre olika delar: en rymddel –som då står för satelliterna, en markdel –som då står för kontrollstationer på land, och en användardel –som då vi köpare av ett GPS-system har installerat på fartyget eller på fritidsbåten. Jag tycker det allt är lite häftigt att rymddelen består av hela 24 olika satelliter som kretsar runt jorden i olika banor. Dessa satelliter styrs sedan av fem olika markstationer –samtliga placerade längs eller i närheten ekvatorn. När jag kollade runt lite så fann jag att dessa fem markstationer är placerade på Hawaii, i Colorado Springs i USA, på ön Diego Garcia i den Indiska Oceanen, på Ascencion Island i Atlanten, samt på Kwajalein i det Stilla Havet. Dessa markstationer följer satelliterna på en kontinuerlig basis och dessa bearbetar också den information som de får från satelliterna. Signalerna som satelliterna sänder avslöjar bland annat satellitens identitet och andra parametrar som tidsuppgifter som möjliggör det för markstationerna att beräkna avstånd till de olika satelliterna och på så sätt få fram en position som i princip är exakt.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

GPS – Tog Fart I USA


skrivet den 22 jan av Admin, klockan:11:19
Vet ni om att GPS är ett relativt nytt projekt, om man kan kalla det så. Det var faktiskt först 1995 som systemet ansågs som operativt och man kunde börja jobba mot det, och samtidigt utnyttja dess enorma fördelar med snabbhet, enkelhet och exakthet. Projektet utvecklades av USA:s försvarsdepartement, med start någon gång under tidigt 1970-tal. Den första GPS-satelliten sköts upp 1978, och sedan har man stadigt utvecklat och förbättrat systemet. Det som är så bra med GPS är att det är ett globalt täckande navigeringssystem via satellit, som dessutom är fritt tillgängligt för alla användare. Den enda egentliga kostnaden en privatperson har är när han införskaffar GPS-mottagaren i en butik, men dessa är inte särskilt dyra i dag. Det bör nämnas att det finns olika GPS-mottagare för olika kravbilder, vilket innebär att kraven för privatseglaren är mindre än de krav för de som kör stora tankerbåtar. Detta är ju också lite beroende i på vilka farvatten man har bestämt sig för att segla. Och som vi vet i dag så har ju GPS inte bara slagit igenom till havs, utan även många bilförare har i dag en GPS installerad i bilen. Nu är det ju även populärt med GPS-bestämning i mobiltelefoner.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Olika Sätt Att Navigera


skrivet den 21 jan av Admin, klockan:11:19
Navigation via en GPS är allra vanligast i dagens teknologiska samhälle. Men det finns faktiskt i grund och botten tre olika sorters navigering – och dessa är då elektronisk, eller GPS, som står för Global Positioning System, astronomisk –med hjälp av en sextant och av himlakroppar, samt genom det som kallas för terrester, det vill säga via landmärken, bestickföring, optisk pejling och ekolod. Jag tänkte gå igenom dessa lite mer grundligt, och samtidigt berätta lite om hur man navigerade förr i tiden, då det inte fanns tillgång till GPS eller andra tekniska system. Klart att det var lite mer knepigt än i dag, men samtidigt så kunde man med väldigt hög noggrannhet ändå bestämma vart man befann sig på sjökortet. Jag tycker att detta är fascinerande, och kan föreställa framför mig en sjöman som står där med sina verktyg och hjälpmedel för att försöka räkna ut vart exakt han befinner sig, en GPS har ju tagit bort lite av denna tjusning, men jag tycker ändå att man ska lära sig de andra sätten – för vad händer om elnätet släcks? Ja, då sitter du i klistret om du inte kan din navigation.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5